Regulamin

1.    Definicje

1.1    Wypozyczalnie24.pl – internetowy serwis skoncentrowany na promocji ogłoszeń związanych wyłącznie z wynajmem. Właścicielem serwisu jest przedsiębiorstwo Dul Michał z siedzibą przy ul. Okrzei 16/1. 51-676 Wrocław. NIP:8982029310; REGON: 020571649

1.2    Użytkownik - osoba  prawna  lub  fizyczna  prowadząca  działalność  gospodarczą,  a  także prowadząca działalność gospodarczą jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która po przejściu procedury rejestracyjnej posiada możliwość dodawania ogłoszeń do serwisu wypozyczalnie24.pl oraz ich modyfikację.

1.3    Konto płatne – model współpracy między serwisem wypozyczalnie24.pl a użytkownikiem umożliwiający, dzięki jednorazowej opłacie,  umieszczanie ograniczonej bądź nieograniczonej liczby ogłoszeń na stronie serwisu przez określony czas. Obecnie opłata wynosi 0zł.

1.4     Konto prowizyjne - model współpracy między serwisem wypozyczalnie24.pl a użytkownikiem umożliwiający dodanie nieodpłatnie nieograniczonej liczby ogłoszeń na stronach serwisu. W modelu prowizyjnym dane ogłoszeniodawcy nie są publikowane, a od każdej transakcji wynajmu pobierana jest prowizja ustalana indywidualnie dla każdej branży, określona w odrębnej umowie.

2    Postanowienia regulaminu

2.1    Użytkownikiem serwisu Wypozyczalnie24.pl może  być  osoba  prawna  lub  fizyczna  prowadząca  działalność  gospodarczą,  a  także prowadząca działalność gospodarczą jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

2.2    Warunkiem założenia konta w serwisie Wypozyczalnie24.pl jest posiadanie aktywnego konta e-mail.

2.3    Użytkownicy rozpoczynający współpracę z serwisem wypozyczalnie24.pl mają możliwość wyboru jednego z dwóch oferowanych modeli współpracy: modelu płatnego bądź prowizyjnego.

2.3.1    Model płatny – umożliwia dodanie nieograniczonej bądź ograniczonej liczby ogłoszeń związanych z wynajmem na określony czas za określoną cenę. Koszt abonamentu oraz jego parametry publikowane są w zakładce cennik.

2.3.2    Model prowizyjny – umożliwia prezentowanie nieograniczonej liczby ogłoszeń na stronie wypozyczalnie24.pl związanych z wynajmem. Ogłoszenia w opisywanym modelu prezentowane są nieodpłatnie. W treści ogłoszeń prowizyjnych nie mogą zostać zawarte dane użytkownika, ani żadne inne informacje ułatwiające kontakt z przedsiębiorstwem oferującym prezentowany przedmiot/usługę wynajmu.   Zawarcie transakcji następuje za pośrednictwem serwisu wypozyczalnie24.pl. Od każdej transakcji pobierana jest prowizja ustalana w odrębnie podpisanej umowie. Umowa podpisywana jest na czas nieokreślony z możliwością natychmiastowego wypowiedzenia.

Zapoznaj się z umową prowizyjną

2.4     Ogłoszenia zamieszczane na stronie serwisu  wypozyczalnie24.pl muszą zawierać treści zgodne z prawdą, w tym także ceny za wynajem prezentowanych przedmiotów nie odbiegające od stanu faktycznego.

2.5     Ogłoszenia muszą być przypisane do odpowiednich im kategorii oraz podkategorii.

2.6     Pojedyncze ogłoszenie może promować wyłącznie jeden produkt/usługę wynajmu.

2.7     Dodane ogłoszenia mogą być dowolną liczbę razy nieodpłatnie modyfikowane przez Użytkownika. Użytkownik ma również możliwość usuwania dodanych ogłoszeń.

2.8     Zakazane jest dodawanie do serwisu wypozyczalnie24.pl ogłoszeń o treściach innych niż związanych z szeroko rozumianym wynajmem, dzierżawą, wypożyczaniem czy leasingiem operacyjnym.

2.9     Ogłoszenia nie mogą zawierać treści uznawanych za wulgarne i obraźliwe, treści pornograficznych, rasistowskich bądź innych naruszających normy etyczne.

2.10  Serwis wypozyczalnie24.pl zastrzega sobie prawo do modyfikacji bądź usunięcia ogłoszeń naruszających punkty regulaminu.

2.11  Serwis wypozyczalnie24.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych ogłoszeń.

2.12  Użytkownik dodając ogłoszenie oświadcza, że jest autorem publikowanych znaków graficznych oraz zdjęć wykorzystanych do prezentacji ogłoszenia bądź ma pełne prawo do ich użytkowania i publikacji.

2.13  Domyślna kolejność wyświetlania ogłoszeń, które nie posiadają wykupionych usług dodatkowych opisanych w paragrafie 3 ustalana jest przy wykorzystaniu algorytmu opartego w dużej mierze na popularności danego ogłoszenia w określonym przedziale czasowym.

2.14  Serwis wypozyczalnie24.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności w stosunku do użytkowników jak i potencjalnych klientów za szkody wynikłe z realizacji transakcji.

2.15  Serwis wypozyczalnie24.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się powiadamiać Użytkowników o takiej zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2.16  Serwis wypozyczalnie24.pl może zawiesić bądź usunąć konto Użytkownikom nie stosującym się do powyższego regulaminu.

2.17  Użytkownikom serwisu wypozyczalnie24.pl nie przysługują wobec Michał Dul żadne roszczenia z tytułu przerw w działaniu serwisu. Deklarujemy jednak, że dołożymy wszelkich starań aby zachować ciągłość działania serwisu.

2.18  Użytkownik serwisu może w dowolnym czasie usunąć konto poprzez wysłanie stosownej informacji na adres biuro@wypozyczalnie24.pl

2.19  Uztkownik zarejestrowany na stronie Serwisu wypozyczalnie24.pl zgadza się na otrzymywanie wiadomości e-mail w sprawach związanych z rejestracją, płatnościami oraz wygasaniem bądź wygaśnięciem umowy lub też ważności ogłoszeń na stronie. Informacje odnośnie promocji dostępnych na stronie wraz z kuponami rabatowymi będą przesyłane wyłącznie do użytkowników, którzy wyrazili na to zgode podczas rejestracji.

2.20  Serwis wypozyczalnie24.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cennika za usługi płatne bez konieczności informowania użytkowników o zachodzącej zmianie. Wszystkie usługi wykupione przed zmianą cennika realizowane będą na warunkach obowiązujących do dnia zmiany cennika.

3    Usługi dodatkowe

3.1    Promocja w kategorii – usługa, dzięki której promowane ogłoszenie będzie wyświetlane zawsze nad innymi ogłoszeniami w danej kategorii, które nie posiadają wykupionych usług dodatkowych.

3.2     Promocja na stronie głównej – usługa umożliwiająca prezentację oferty na głównej stronie serwisu w zakładce „Promowane oferty”.

3.3     Pakiet promocja w kategorii + na stronie głównej – usługa umożliwiająca połączenie promocji opisanej w punkcie 3.1 i 3.2 co skutkuje obniżeniem ceny za wykupione usługi.

3.4     Pakiet Premium – promocja ogłoszenia w specjalnie przygotowanym miejscu na stronie głównej. Pakiet umożliwia prezentację firmy wraz ze wszystkimi dostępnymi produktami/usługami i jest przygotowywany specjalnie pod klienta. Cena za pakiet ustalana jest indywidualnie.